Tvorba

UMĚNÍ JE JAKO SLUNCE. PROBOUZÍ ENERGII.

Když maluju, myšlenky a pocity se halí do barev a odstínů. Největší inspirace se objevuje ve chvílích, kdy jednoduše spočívám v tom, co se právě děje, kdy nehod-notím a neposuzujuju a jen sleduji tah štětce. Maluji jak na plátno, tak na textil.

 

K malbě obrazů používám olejové i akrylové barvy. V poslední době vedou na plné čáře olejomalby.

 

Největší inspirací je pro mě vesmír a zářící nebe plné hvězd. Často si v předsta-vách zaletím i do barevných mlhovin či vzdálených galaxií.

Stejně tak mě fascinuje jasná modrá obloha, která mě naplňuje pocitem neko-nečna, čistoty a jiných světů. Tyto světy jsou většinou plné andělů.

 

Zájem o filozofické a náboženské směry mě inspiruje ke ztvárňování jejich předsta-vitelů. A Starý Egypt a jeho bohové? Tam jsem jako doma.

 

Na plátno se vždy snažím přenést alespoň z malé části otisk světla a energie světů, které ve své mysli během malby navštěvuji.

 

Poslední dobou maluji své obrazy i na kvalitní bavlněná trička a mikiny. Na tento nápad mě přivedly samotné zákaznice. Můj obraz tedy může obohacovat nejen váš domov, ale i zdobit váš šatník.